Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέσα από τον Όμιλο Επιχειρηματικότητας οι μαθητές, μέσω βιωματικής μάθησης, γνωρίζουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων, π.χ. πώς να στήνουν τη δική τους επιχείρηση, να αναθέτουν αρμοδιότητες, να συντάσσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να αναλαμβάνουν ευθύνες Επίσης, μαθαίνουν να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες για τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη, διαχειριζόμενοι «μελέτες περίπτωσης»  και αντιμετωπίζοντας τα οποιαδήποτε προβλήματα, με τη  βοήθεια του ειδικού – εκπαιδευτή.
 Συμμετέχουν σε εκθέσεις και διαγωνισμούς, όπως αυτός του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων κ.ά. Τα κύρια οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του Junior Achievement Greece, είναι:
  •  Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  •  Επικοινωνιακές ικανότητες
  •  Αυτοπεποίθηση
  •  Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας
  •  Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
  •  Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου
  •  Οργανωτικές ικανότητες
  •  Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου
  •  Ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης


Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Απριλίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας