Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Γραφική Ύλη Λυκείου 2020-2021


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία και τα τετράδια που πρέπει να προμηθευτούν οι μαθητές του Λυκείου για τη νέα σχολική χρονιά.
Καλή Σχολική Χρονιά!

Γραφική Ύλη Γυμνασίου 2020-2021


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία και τα τετράδια που πρέπει να προμηθευτούν οι μαθητές του Γυμνασίου για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή Σχολική Χρονιά!

Βιβλία και γραφική ύλη Αγγλικών Σχολικού Έτους 2020-2021


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία και την γραφική ύλη που πρέπει να προμηθευτούν οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου για το μάθημα των  Αγγλικών για τη νέα σχολική χρονιά. 

                                                

Βιβλία και Γραφική ύλη Γαλλικών Σχολικού Έτους 2020-2021


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία και την γραφική ύλη που πρέπει να προμηθευτούν οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου για το μάθημα των  Γαλλικών για τη νέα σχολική χρονιά. 

                                                                                     


Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικών | Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ' Δημοτικού προς Α' Γυμνασίου

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Our World 3, Student’s Book (Burlington Books) - Lessons 1-25
- Our World 3, Grammar - Units 1-18 (except for Units 12 and 15) and Unit 22
- Λεξιλόγιο επιπέδου Α1 / A2
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής 


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to,
- Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future (Future Simple / be going to / Pr. Continuous / Future Continuous)
- Modals / Semi-modals
- Relative pronouns
- So/Such
- Reflexive pronouns
- Some/any/every/no
- Wh-Questions
- Relative Pronouns
- Question Tags
- Passive Voice (Present Simple-Continuous, Past Simple-Continuous, Future Simple)
- Conditionals(1,2,3) + Temporals
- Connecting Words

 


Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Α2 / Β1
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 100-120 λέξεων (επίπεδο Α2 / Β1)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Temporals
- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses)
- Conditionals types 1, 2, 3Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Β1 / Β1+
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 120-150 λέξεων (επίπεδο Β1 / Β1+)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

· Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses) and Causative
- Conditionals types 1, 2, 3
- Reported Speech
- Gerunds and Infinitives
- Adjectives and Adverbs (comparisons), so, such

 Με εκτίμηση
Έλενα Ζαφειριάδου

Διευθύντρια Γυμνασίου
Υπεύθυνη Τμήματος Αγγλικών Σπουδών

Κατατακτήριες Εξετάσεις Γαλλικών 2020-2021 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου – Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. L’adjectif interrogatif quel(le)(s)
2. L’interrogation avec où, quand, comment, pourquoi, combien
3. La question (est-ce que / inversion du sujet)
4. La cause (Pourquoi ? Parce que)
5. Les prépositions et adverbes de lieu
6. Les adverbes de fréquence
7. Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs dans la phrase affirmative et négative
8. La négation des verbes
9. Les adjectifs possessifs
10. Les adjectifs démonstratifs
11. Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs
12. Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD)
13. Les adverbes de quantité
14. Je voudrais +infinitifΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Le Présent de l’Indicatif (avoir, être, manger, les verbes du 2ème groupe, aller, venir, faire, prendre, comprendre, partir, sortir, pouvoir, vouloir, devoir, mettre, boire)
2. Les verbes pronominaux (à l’Indicatif Présent et au Passé Composé)
3. Le Passé Composé (avec avoir, être)
4. Le Futur ProcheΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Les vacances, la nature
2. Les activités quotidiennes
3. Les animaux
4. Les couleurs
5. Le collège
6. Les nombres de 0 à 100.000
7. Les matières scolaires
8. Les magasins
9. La maison
10. Les membres de la famille, le caractère, l’apparenceΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 80 λέξεων (επιπέδου DELF A1)

1. Présenter un membre de sa famille, se présenter
2. Décrire sa maison, sa chambre, les pièces et les meubles
3. Décrire un animal
4. Indiquer le chemin
5. Inviter / accepter / refuser
6. Acheter quelque chose
7. Parler de son collège et de son emploi du temps
8. Commander dans un restaurant
9. Parler de ses activités
10. Parler de ses vacances
11. Parler de sa maladie (chez le médecin)
12. Organiser une fête d’anniversaire 
Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου - Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
2. Les noms (masculin, féminin, pluriel)
3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel, place)
4. Les adverbes de quantité 
5. Les adjectifs démonstratifs 
6. Les adjectifs possessifs 
7. Les nombres de 0 à 100.000
8. Les pronoms personnels sujets, (atones, toniques), compléments d’objet direct (COD)
9. La phrase interrogative simple 
10. La phrase négative simple 
11. La forme pronominale 
12. L’expression simple de l’hypothèse, de la cause, du but et de la conséquence (niveau A2) 


ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Présent
2. Passé Composé (avec avoir, être) 
3. Futur Simple 


ΡΗΜΑΤΑ

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100-120 λέξεων (επιπέδου DELF A2)

1. Les achats, l’argent de poche, les magasins
2. Les aliments, les repas, les courses
3. La télévision, les émissions
4. Les projets et les associations humanitaires, la solidarité
5. Les qualités des métiers
6. La météo, les saisons
7. Les styles et les instruments de musique, les musiciens, les goûts musicaux, l’attitude des fans.

Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
2. Les noms (masculin, féminin, pluriel)
3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel)
4. Les adverbes
5. Les nombres de 0 à 100.000
6. Les indéfinis (adjectifs, pronoms)
7. Les possessifs (adjectifs, pronoms)
8. Les démonstratifs (adjectifs, pronoms)
9. Les pronoms personnels
10. L’interrogation
11. Les pronoms relatifs simples
12. Les temps du passé (Passé composé, Imparfait, Plus-que parfait)
13. Futur Simple
14. L’Impératif
15. Le Conditionnel Présent


ΡΗΜΑΤΑ

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120-150 λέξεων (επιπέδου DELF B1)

Inviter et proposer une activité
Accepter et refuser une proposition ou une invitation
Raconter et exprimer ses sensations
Présenter un projet
Exprimer un jugement, un désir, une critique, une opinion
L’environnement
La pollutionΜε εκτίμηση

Ντίνα Μαριβίδου
Υπεύθυνη Τμήματος Γαλλικών Σπουδών

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικών | Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ' Δημοτικού προς Α' Γυμνασίου

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Our World 3, Student’s Book (Burlington Books) - Lessons 1-25
- Our World 3, Grammar - Units 1-18 (except for Units 12 and 15) and Unit 22
- Λεξιλόγιο επιπέδου Α1 / A2
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής 


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to,
- Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future (Future Simple / be going to / Pr. Continuous / Future Continuous)
- Modals / Semi-modals
- Relative pronouns
- So/Such
- Reflexive pronouns
- Some/any/every/no
- Wh-Questions
- Relative Pronouns
- Question Tags
- Passive Voice (Present Simple-Continuous, Past Simple-Continuous, Future Simple)
- Conditionals(1,2,3) + Temporals
- Connecting Words

 


Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Α2 / Β1
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 100-120 λέξεων (επίπεδο Α2 / Β1)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Temporals
- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses)
- Conditionals types 1, 2, 3Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Β1 / Β1+
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 120-150 λέξεων (επίπεδο Β1 / Β1+)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

· Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses) and Causative
- Conditionals types 1, 2, 3
- Reported Speech
- Gerunds and Infinitives
- Adjectives and Adverbs (comparisons), so, such

 Με εκτίμηση
Έλενα Ζαφειριάδου

Διευθύντρια Γυμνασίου
Υπεύθυνη Τμήματος Αγγλικών Σπουδών

"Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα"


Μαθητές από 36 πόλεις από όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος στον 23ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τους Πρόσφυγες, με θέμα: "Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα", στέλνοντας μηνύματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για τους συνανθρώπους μας, μέσα από κείμενα, αφίσες και κολάζ. Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές της Γ' Γυμνασίου του Κολεγίου μας, οι οποίοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον Διαγωνισμό και έβαλαν και αυτοί με τη σειρά τους τις δικές τους ιδέες, μέσα από το έργο τους, για όλα εκείνα που δεν χωράνε σε μια βαλίτσα, όταν ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου εξαιτίας του πολέμου και της βίας. Το ενδιαφέρον των μαθητών μας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αξιέπαινο και ευχόμαστε πάντα να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.


Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Eξετάσεις πτυχίων DELF και SORBONNE


Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» υποδέχεται τους υποψηφίους για τις εξετάσεις των πτυχίων DELF και SORBONNE του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. 

Το Γαλλικό Τμήμα σάς εύχεται ολόψυχα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!


Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Η «Ελένη» του Ευριπίδη … σε κόμικ!


Γνώση, φαντασία, καλή διάθεση, συνεργατικότητα, κάποια «μαγικά» της τεχνολογίας και … ιδού το αποτέλεσμα: Η «Ελένη» του Ευριπίδη σε κόμικ, από τους μαθητές του τμήματος Γ1 Γυμνασίου

Πρόκειται για το α΄ μέρος του project που ολοκλήρωσαν οι μαθητές του Γ1 Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση, σε μία προσπάθεια δημιουργικής απόδοσης, αλλά και εμπέδωσης, του έργου που διδάσκονται, με έναν εναλλακτικό και -σίγουρα- πιο διασκεδαστικό τρόπο. 

Χωρισμένοι σε ομάδες των δύο και με τη χρήση του διαδικτυακού προγράμματος PIXTON, οι μαθητές επεξεργάστηκαν από μία σκηνή της «Ελένης» και, με εντυπωσιακά σκηνικά και έξυπνους διαλόγους, την απεικόνισαν σε κωμικογράφημα.

Οδηγός Σταδιοδρομίας


Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος θεματικός οδηγός για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, για τις πανεπιστημιακές σχολές και για τις μεταπτυχιακές σπουδές, είναι τώρα στη διάθεση των μαθητών μας! 

Σε μια εποχή κατά την οποία οι μαθητές έχουν ανάγκη από διαρκή και έγκυρη ενημέρωση σε εκπαιδευτικά θέματα, καθώς οι εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας είναι μεγάλες, θεωρούμε ότι είναι ακόμη πιο απαραίτητη η σωστή καθοδήγηση των μαθητών του Λυκείου. Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των παιδιών, πρωτοπορεί, για μια ακόμα φορά, και προσφέρει αποκλειστικά στους μαθητές του την Premium εκδοχή του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού οδηγού σπουδών από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, κ. Στρατηγάκη. 

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας περιέχει όλα όσα αναζητούν οι μαθητές και οι γονείς τους για τις εξετάσεις, τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια του Υπεύθυνου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολεγίου μας, εξασφαλίζουμε στους μαθητές μας άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν: 

- τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
- τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΤΕΙ και τις Πανελλήνιες εξετάσεις, 
- την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, 
- τις σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές), 
- τις μετεγγραφές, 
- τα διάφορα επαγγέλματα. 

Στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» φροντίζουμε, ώστε οι μαθητές μας να είναι σωστά ενημερωμένοι και να επιλέγουν όλα όσα αφορούν το μέλλον τους, έχοντας στη διάθεσή τους τα καλύτερα και αποδοτικότερα εργαλεία.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Προσομοίωση Εξετάσεων Γαλλικών Πτυχίων


Το Σάββατο, 30 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση των ομαδικών γραπτών εξετάσεων για τα πτυχία Γλωσσομάθειας DELF και SORBONNE της Γαλλικής Γλώσσας, στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ". Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μαθητών, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία συνθήκες εξετάσεων για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων. 

Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μας για την επιμέλεια και την προσήλωσή τους στους στόχους που έχουν θέσει. Η επιτυχία είναι μονόδρομος!Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Η NASA και... εμείς χρησιμοποιούμε τη Julia!


Οι μαθητές Λυκείου του Κολεγίου μας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν άκρως ενδιαφέροντα όμιλο προγραμματισμού, η "γλώσσα" του οποίου ονομάζεται Julia και η οποία δημιουργήθηκε το 2012 από το MIT των Η.Π.Α. Στον όμιλο αυτόν, οι μαθητές, που αγαπούν τα μαθηματικά και ενδιαφέρονται για την τεχνητή νοημοσύνη έρχονται σε επαφή με τη συγκεκριμένη "γλώσσα" και ετοιμάζουν προγράμματα με αυτή. Επίσης, εστιάζουν στη στατιστική και μελετούν γνωστές μαθηματικές έννοιες με άλλον τρόπο. Σήμερα, 3,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί χρησιμοποιούν τη Julia, μεταξύ των οποίων η Black Rock, η ομοσπονδιακή τράπεζα των Η.Π.Α., η NASA και...το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ".


Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Πανελλαδικές: 10 συμβουλές πριν την τελική ευθεία


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Ξανά στο σχολείο


Με απόλυτη ασφάλεια και πολλά χαμόγελα υποδεχτήκαμε τους μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου, αυτή την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, οι Καθηγητές και όλο το προσωπικό του Κολεγίου είναι κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η φετινή σχολική χρονιά.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Διακρίσεις στον μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρα»

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους δεκαοχτώ (18) μαθητές του Δημοτικού μας και στους εννέα (9) μαθητές του Γυμνασίου μας (ποσοστό επιτυχίας 90%), που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών «Πυθαγόρα». Νιώθουμε πραγματικά περήφανοι για την προσπάθεια όλων των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτόν τον πρωτότυπο διαγωνισμό Μαθηματικών, καθώς η επιμονή, η υπομονή και ο κόπος τους θα αποτελέσουν τα πολύτιμα αγαθά για νέες, παρόμοιες, μελλοντικές εμπειρίες. 

Αναλυτικά η λίστα των διακριθέντων μαθητών: 

Δημοτικό 

Βαλκουμάς Π., Δημητριάδης Ν., Κιτσάκης Α., Οικονομίδης Μ., Αγουρίδης Δ., Παπαϊωάννου Χ., Πρελορέντζου Χ., Σωτηρούλη Ε., Φώλας Π., Αλιάγα Α., Γρατσία Α., Κουτσός Χ., Πρίντζη Ε., Αμανατίδης Α., Πασιάτας Α., Τσακιρίδης Α., Μαρμόρκος Α., Σαράφη Σ. 


Γυμνάσιο 

Ακριτίδης Κ., Αμανατίδου Α., Μπίσκας Α., Σαμολαδάς Μ., Τρικ-Αυδής Θ., Αμπατζίδης Ι., Πασιάτα Α., Τοπουζίδου Χ., Τσιβελίκας Λ. 

Σύντομα θα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: www.hms.gr/pythagoras .


Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Οι «Κοινωνικοί Επιχειρηματίες» του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στον τελικό του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας


Το πάθος, η συνεργασία και όλες οι δεξιότητες που αναδείχθηκαν, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της μαθητικής ομάδας της Β’ Λυκείου του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας (Social Innovation Relay) του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, απέδωσαν, καθώς η ομάδα προκρίθηκε στον τελικό του Διαγωνισμού. Οι μαθητές Γ. Κλειώ, Π. Γεώργιος, Σ. Ιάσων και Χ. Κατερίνα, με την προσπάθειά τους, κατάφεραν να επιλεγούν στις 10 καλύτερες κοινωνικές μαθητικές επιχειρήσεις, για τη φετινή σχολική χρονιά, να διεκδικήσουν μια από τις 3 πρώτες θέσεις και να συμμετάσχουν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Ο Πανελλαδικός Τελικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας!


Πρωτιές και διακρίσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών "Θαλής"


Το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" συγχαίρει τον μαθητή Αλέξανδρο Φ. για το 1ο (πρώτο) βραβείο που κατέκτησε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών "Μικρός Θαλής". Επίσης, είμαστε περήφανοι και για τις διακρίσεις των μαθητών Σοφία Μ., Ανθή Α., Κατερίνα Φ. και Αντώνη Μ., που έλαβαν έπαινο στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πάνω από όλα, όμως, είμαστε περήφανοι για το ήθος, τη σκληρή δουλειά και τις αξίες των μαθητών μας. Οι επιτυχίες τους μάς δίνουν τη δύναμη να αισιοδοξούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία.Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

3ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής - ΑποτελέσματαΑγαπητοί συμμετέχοντες του 3ου Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Γυμνασίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

Ο 3rd Creative Writing Competition με θέμα “If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path” για την A’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

Με μεγάλο ενδιαφέρον οι κριτές Gordon Hall και Mackenzie Karl ανέγνωσαν 48 συμμετοχές από δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής, που δεν παύουν ποτέ να αναζητούν δημιουργικούς τρόπους προκειμένου να διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους πάνω στην αγγλική γλώσσα. 

Σας παρουσιάζουμε τους νικητές του διαγωνισμού: 

Στην κατηγορία “SHORT STORY” κατέλαβε: 

την πρώτη θέση: η Ευρώπη Μ., από την Β’ τάξη του 3ου Γυμνασίου Θέρμης 

τη δεύτερη θέση: η Ιωάννα Κ. , από την Γ’ τάξη του Γυμνασίου Ευόσμου και 

την τρίτη θέση: η Βασιλική Ν., από την Γ’ τάξη του Γυμνασίου Μακροχωρίου, Ημαθίας. 

Στην κατηγορία “POEM” κατέλαβε : 

την πρώτη θέση: ο Θαλής Τ.Α, από την Α’ τάξη του Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» , Θεσσαλονίκης 

τη δεύτερη θέση: η Λυδία Χ, από την Β’ τάξη του Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», Θεσσαλονίκης και 

την τρίτη θέση: ο Ηλίας Φ., από την Β’ τάξη του Γυμνασίου Μακροχωρίου, Ημαθίας. 

Οι πρώτοι νικητές των δυο κατηγοριών θα λάβουν ένα Tablet TAB 7 essential, ενώ οι νικητές που κατέλαβαν την δεύτερη και την τρίτη θέση από κάθε κατηγορία, θα λάβουν ένα φορητό ηχείο Bluetooth Crystal Audio.

Με εκτίμηση 
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Αναβολή Εξετάσεων Υποτροφιών Α΄ Γυμνασίου 2020 - 2021


Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, την παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και τις επίσημες οδηγίες για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού, η Διοίκηση του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές, τις οικογένειές τους, αλλά και το εκπαιδευτικό και διοικητικό του προσωπικό, αποφάσισε να αναβάλει τις εξετάσεις Υποτροφιών Α΄ Γυμνασίου 2020 - 2021, που ήταν προγραμματισμένες για τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020.

Η νέα ημερομηνία των εξετάσεων Υποτροφιών θα οριστεί εκ νέου, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.


Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Eνημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τέσσερα ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020


Δελτίο Τύπου

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από όλους τους υποψηφίους.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών, φέτος διαφοροποιείται η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) και η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και με απλά βήματα. Η Αίτηση – Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους υποψηφίους στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας:"Είμαστε Όλοι Μαζί" και σε αυτόν τον αγώνα, στηρίζοντας αυτούς που μας στηρίζουν!


To Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου-Λυκείου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, αποφάσισε να κάνει έκκληση σε όλη την οικογένεια «ΔΕΛΑΣΑΛ», γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό, καθώς και στους απόφοιτους και φίλους του Κολεγίου, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένα ποσό για τον εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ με τα απαραίτητα υλικά

Με την κίνησή μας αυτή θα συμβάλουμε στη βοήθεια και την περίθαλψη συνανθρώπων μας που δίνουν καθημερινά τη μάχη απέναντι στη νόσο που μαστίζει τη χώρα μας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας, μέχρι την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020, κάνοντας κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ με τα στοιχεία:

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ «ΔΕΛΑΣΑΛ».

IBAN: GR5601407130713002101011779

Η αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται ως: ΔΩΡΕΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οποιοδήποτε ποσό είναι πολύτιμο. Ενωμένοι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία! 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας.


Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Είμαστε όλοι Μαζί...δίπλα σας!

Tο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», ένα σχολείο βραβευμένο για την ορθή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Μάθησης, ανταποκρίνεται ουσιαστικά και άμεσα στις ανάγκες των μαθητών και των γονέων τους, σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Από την πρώτη μέρα αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αναρτώνται, σε ειδικές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Edu4schools, Google Classroom, Google Drive), θεωρία, ασκήσεις, online tests, σελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου κ.ά., αλλά και οι λύσεις τους μετά από λίγες μέρες, ώστε οι μαθητές μας να κάνουν τις απαραίτητες επαναλήψεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης εξ΄αποστάσεως αποτελούν συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και βάση των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας, στοχεύουν να κρατήσουν τους μαθητές σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικά για τους μαθητές της Γ' Λυκείου έχει ήδη αρχίσει πρόγραμμα μαθημάτων με ζωντανές συνδέσεις των εκπαιδευτικών ανά τμήμα προσανατολισμού, με την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Google Meet, εργαζόμενοι, με αυτό τον τρόπο, στις εικονικές τάξεις που δημιουργούν οι καθηγητές τους. Το μοντέλο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης προβλέπεται να επεκταθεί και στις μικρότερες τάξεις, αν παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», συμμορφούμενο με την κοινοτική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται στην προστασία οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου συλλεγεί κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ή διαδικτυακής αλληλογραφίας μαθητών – εκπαιδευτικών).

Είμαστε κοντά σε όλους τους μαθητές μας και περισσότερο στους τελειόφοιτούς μας, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.Μήνυμα Γενικού Ηγούμενου, Brother Robert Schieler

"..μακάρι αυτή η παγκόσμια δοκιμασία να φέρει τους ανθρώπους κοντά, σαν μία οικογένεια. Να βγάλει τον καλύτερό μας εαυτό και να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι είμαστε αδέρφια..".

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα του Brother Robert Schieler, Γενικού Ηγούμενου του Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων, προς τη λασαλιανή οικογένεια: 

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί φίλοι,

Mε αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές του, το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" προχώρησε σε προγράμματα ηλεκτρονικών οδηγιών και παροχής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής βοήθειας προς τους μαθητές όλων των βαθμίδων του. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολείων και σεβόμενοι την προσπάθεια όλων μας απέναντι στην παγκόσμια αυτή επιδημία, η Διοίκηση του Σχολείου αποφάσισε να αναρτά μόνο απαραίτητες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα κοινωνικά μέσα του Κολεγίου. 

Από σήμερα, μέσω του Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube και της ιστοσελίδας του Κολεγίου, θα σας προωθούμε μόνο οποιαδήποτε ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη.

Να προσέχετε, παραμένοντας στο σπίτι σας και να θυμάστε ότι απέναντι στην εξάπλωση του ιού Είμαστε Όλοι Μαζί.


Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι


- Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)

- Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων

- Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα

- Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)

- Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

- Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα

- Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα

- Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος

- Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)

- Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης

- Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό
ή με τον ΕΟΔΥ.

Βιβλιογραφία

Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim
Guidance for Administrators of US Institutions of Higher EducationΤρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Έκτακτη ενημέρωση


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, προχωρούν σε αναστολή της λειτουργίας τους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα, από αύριο Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ" (Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) θα παραμείνει κλειστό, μέχρι να υπάρξει νεότερη εντολή από το Υπουργείο.

Όπως σας είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη επιστολή, το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με όλους τους Γονείς και Κηδεμόνες, μέσω ανακοινώσεων στα κοινωνικά μέσα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα λαμβάνετε συνεχείς ενημερώσεις. Η γραμματεία του Κολεγίου θα συνεχίσει να σας εξυπηρετεί καθημερινά.

Θα παραμείνουμε σε τακτική επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ελπίζουμε ότι τα μέτρα πρόληψης θα αποδειχθούν αποτελεσματικά, ώστε αυτή η "παγκόσμια επιδημία" να περιοριστεί σύντομα.

Με εκτίμηση
Από τη Διεύθυνση του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Creative Writing Competition 2019-2020

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Φεβρουαρίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας