Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικών | Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ' Δημοτικού προς Α' Γυμνασίου

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Our World 3, Student’s Book (Burlington Books) - Lessons 1-25
- Our World 3, Grammar - Units 1-18 (except for Units 12 and 15) and Unit 22
- Λεξιλόγιο επιπέδου Α1 / A2
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής 


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to,
- Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future (Future Simple / be going to / Pr. Continuous / Future Continuous)
- Modals / Semi-modals
- Relative pronouns
- So/Such
- Reflexive pronouns
- Some/any/every/no
- Wh-Questions
- Relative Pronouns
- Question Tags
- Passive Voice (Present Simple-Continuous, Past Simple-Continuous, Future Simple)
- Conditionals(1,2,3) + Temporals
- Connecting Words

 


Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Α2 / Β1
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 100-120 λέξεων (επίπεδο Α2 / Β1)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Temporals
- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses)
- Conditionals types 1, 2, 3Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Β1 / Β1+
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 120-150 λέξεων (επίπεδο Β1 / Β1+)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

· Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses) and Causative
- Conditionals types 1, 2, 3
- Reported Speech
- Gerunds and Infinitives
- Adjectives and Adverbs (comparisons), so, such

 Με εκτίμηση
Έλενα Ζαφειριάδου

Διευθύντρια Γυμνασίου
Υπεύθυνη Τμήματος Αγγλικών Σπουδών

Κατατακτήριες Εξετάσεις Γαλλικών 2020-2021 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου – Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. L’adjectif interrogatif quel(le)(s)
2. L’interrogation avec où, quand, comment, pourquoi, combien
3. La question (est-ce que / inversion du sujet)
4. La cause (Pourquoi ? Parce que)
5. Les prépositions et adverbes de lieu
6. Les adverbes de fréquence
7. Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs dans la phrase affirmative et négative
8. La négation des verbes
9. Les adjectifs possessifs
10. Les adjectifs démonstratifs
11. Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs
12. Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD)
13. Les adverbes de quantité
14. Je voudrais +infinitifΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Le Présent de l’Indicatif (avoir, être, manger, les verbes du 2ème groupe, aller, venir, faire, prendre, comprendre, partir, sortir, pouvoir, vouloir, devoir, mettre, boire)
2. Les verbes pronominaux (à l’Indicatif Présent et au Passé Composé)
3. Le Passé Composé (avec avoir, être)
4. Le Futur ProcheΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Les vacances, la nature
2. Les activités quotidiennes
3. Les animaux
4. Les couleurs
5. Le collège
6. Les nombres de 0 à 100.000
7. Les matières scolaires
8. Les magasins
9. La maison
10. Les membres de la famille, le caractère, l’apparenceΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 80 λέξεων (επιπέδου DELF A1)

1. Présenter un membre de sa famille, se présenter
2. Décrire sa maison, sa chambre, les pièces et les meubles
3. Décrire un animal
4. Indiquer le chemin
5. Inviter / accepter / refuser
6. Acheter quelque chose
7. Parler de son collège et de son emploi du temps
8. Commander dans un restaurant
9. Parler de ses activités
10. Parler de ses vacances
11. Parler de sa maladie (chez le médecin)
12. Organiser une fête d’anniversaire 
Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου - Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
2. Les noms (masculin, féminin, pluriel)
3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel, place)
4. Les adverbes de quantité 
5. Les adjectifs démonstratifs 
6. Les adjectifs possessifs 
7. Les nombres de 0 à 100.000
8. Les pronoms personnels sujets, (atones, toniques), compléments d’objet direct (COD)
9. La phrase interrogative simple 
10. La phrase négative simple 
11. La forme pronominale 
12. L’expression simple de l’hypothèse, de la cause, du but et de la conséquence (niveau A2) 


ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Présent
2. Passé Composé (avec avoir, être) 
3. Futur Simple 


ΡΗΜΑΤΑ

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100-120 λέξεων (επιπέδου DELF A2)

1. Les achats, l’argent de poche, les magasins
2. Les aliments, les repas, les courses
3. La télévision, les émissions
4. Les projets et les associations humanitaires, la solidarité
5. Les qualités des métiers
6. La météo, les saisons
7. Les styles et les instruments de musique, les musiciens, les goûts musicaux, l’attitude des fans.

Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
2. Les noms (masculin, féminin, pluriel)
3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel)
4. Les adverbes
5. Les nombres de 0 à 100.000
6. Les indéfinis (adjectifs, pronoms)
7. Les possessifs (adjectifs, pronoms)
8. Les démonstratifs (adjectifs, pronoms)
9. Les pronoms personnels
10. L’interrogation
11. Les pronoms relatifs simples
12. Les temps du passé (Passé composé, Imparfait, Plus-que parfait)
13. Futur Simple
14. L’Impératif
15. Le Conditionnel Présent


ΡΗΜΑΤΑ

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120-150 λέξεων (επιπέδου DELF B1)

Inviter et proposer une activité
Accepter et refuser une proposition ou une invitation
Raconter et exprimer ses sensations
Présenter un projet
Exprimer un jugement, un désir, une critique, une opinion
L’environnement
La pollutionΜε εκτίμηση

Ντίνα Μαριβίδου
Υπεύθυνη Τμήματος Γαλλικών Σπουδών

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικών | Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ' Δημοτικού προς Α' Γυμνασίου

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Our World 3, Student’s Book (Burlington Books) - Lessons 1-25
- Our World 3, Grammar - Units 1-18 (except for Units 12 and 15) and Unit 22
- Λεξιλόγιο επιπέδου Α1 / A2
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής 


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to,
- Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future (Future Simple / be going to / Pr. Continuous / Future Continuous)
- Modals / Semi-modals
- Relative pronouns
- So/Such
- Reflexive pronouns
- Some/any/every/no
- Wh-Questions
- Relative Pronouns
- Question Tags
- Passive Voice (Present Simple-Continuous, Past Simple-Continuous, Future Simple)
- Conditionals(1,2,3) + Temporals
- Connecting Words

 


Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Α2 / Β1
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 100-120 λέξεων (επίπεδο Α2 / Β1)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Temporals
- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses)
- Conditionals types 1, 2, 3Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Λεξιλόγιο επιπέδου Β1 / Β1+
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Παράγωγα λέξεων
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 120-150 λέξεων (επίπεδο Β1 / Β1+)


Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

· Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses) and Causative
- Conditionals types 1, 2, 3
- Reported Speech
- Gerunds and Infinitives
- Adjectives and Adverbs (comparisons), so, such

 Με εκτίμηση
Έλενα Ζαφειριάδου

Διευθύντρια Γυμνασίου
Υπεύθυνη Τμήματος Αγγλικών Σπουδών

"Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα"


Μαθητές από 36 πόλεις από όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος στον 23ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τους Πρόσφυγες, με θέμα: "Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα", στέλνοντας μηνύματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για τους συνανθρώπους μας, μέσα από κείμενα, αφίσες και κολάζ. Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές της Γ' Γυμνασίου του Κολεγίου μας, οι οποίοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον Διαγωνισμό και έβαλαν και αυτοί με τη σειρά τους τις δικές τους ιδέες, μέσα από το έργο τους, για όλα εκείνα που δεν χωράνε σε μια βαλίτσα, όταν ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου εξαιτίας του πολέμου και της βίας. Το ενδιαφέρον των μαθητών μας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αξιέπαινο και ευχόμαστε πάντα να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.


Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Eξετάσεις πτυχίων DELF και SORBONNE


Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» υποδέχεται τους υποψηφίους για τις εξετάσεις των πτυχίων DELF και SORBONNE του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. 

Το Γαλλικό Τμήμα σάς εύχεται ολόψυχα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!


Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Η «Ελένη» του Ευριπίδη … σε κόμικ!


Γνώση, φαντασία, καλή διάθεση, συνεργατικότητα, κάποια «μαγικά» της τεχνολογίας και … ιδού το αποτέλεσμα: Η «Ελένη» του Ευριπίδη σε κόμικ, από τους μαθητές του τμήματος Γ1 Γυμνασίου

Πρόκειται για το α΄ μέρος του project που ολοκλήρωσαν οι μαθητές του Γ1 Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση, σε μία προσπάθεια δημιουργικής απόδοσης, αλλά και εμπέδωσης, του έργου που διδάσκονται, με έναν εναλλακτικό και -σίγουρα- πιο διασκεδαστικό τρόπο. 

Χωρισμένοι σε ομάδες των δύο και με τη χρήση του διαδικτυακού προγράμματος PIXTON, οι μαθητές επεξεργάστηκαν από μία σκηνή της «Ελένης» και, με εντυπωσιακά σκηνικά και έξυπνους διαλόγους, την απεικόνισαν σε κωμικογράφημα.

Οδηγός Σταδιοδρομίας


Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος θεματικός οδηγός για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, για τις πανεπιστημιακές σχολές και για τις μεταπτυχιακές σπουδές, είναι τώρα στη διάθεση των μαθητών μας! 

Σε μια εποχή κατά την οποία οι μαθητές έχουν ανάγκη από διαρκή και έγκυρη ενημέρωση σε εκπαιδευτικά θέματα, καθώς οι εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας είναι μεγάλες, θεωρούμε ότι είναι ακόμη πιο απαραίτητη η σωστή καθοδήγηση των μαθητών του Λυκείου. Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των παιδιών, πρωτοπορεί, για μια ακόμα φορά, και προσφέρει αποκλειστικά στους μαθητές του την Premium εκδοχή του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού οδηγού σπουδών από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, κ. Στρατηγάκη. 

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας περιέχει όλα όσα αναζητούν οι μαθητές και οι γονείς τους για τις εξετάσεις, τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια του Υπεύθυνου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολεγίου μας, εξασφαλίζουμε στους μαθητές μας άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν: 

- τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
- τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΤΕΙ και τις Πανελλήνιες εξετάσεις, 
- την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, 
- τις σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές), 
- τις μετεγγραφές, 
- τα διάφορα επαγγέλματα. 

Στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» φροντίζουμε, ώστε οι μαθητές μας να είναι σωστά ενημερωμένοι και να επιλέγουν όλα όσα αφορούν το μέλλον τους, έχοντας στη διάθεσή τους τα καλύτερα και αποδοτικότερα εργαλεία.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Προσομοίωση Εξετάσεων Γαλλικών Πτυχίων


Το Σάββατο, 30 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση των ομαδικών γραπτών εξετάσεων για τα πτυχία Γλωσσομάθειας DELF και SORBONNE της Γαλλικής Γλώσσας, στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ". Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μαθητών, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία συνθήκες εξετάσεων για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων. 

Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μας για την επιμέλεια και την προσήλωσή τους στους στόχους που έχουν θέσει. Η επιτυχία είναι μονόδρομος!Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Η NASA και... εμείς χρησιμοποιούμε τη Julia!


Οι μαθητές Λυκείου του Κολεγίου μας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν άκρως ενδιαφέροντα όμιλο προγραμματισμού, η "γλώσσα" του οποίου ονομάζεται Julia και η οποία δημιουργήθηκε το 2012 από το MIT των Η.Π.Α. Στον όμιλο αυτόν, οι μαθητές, που αγαπούν τα μαθηματικά και ενδιαφέρονται για την τεχνητή νοημοσύνη έρχονται σε επαφή με τη συγκεκριμένη "γλώσσα" και ετοιμάζουν προγράμματα με αυτή. Επίσης, εστιάζουν στη στατιστική και μελετούν γνωστές μαθηματικές έννοιες με άλλον τρόπο. Σήμερα, 3,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί χρησιμοποιούν τη Julia, μεταξύ των οποίων η Black Rock, η ομοσπονδιακή τράπεζα των Η.Π.Α., η NASA και...το Κολέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ".Creative Writing Competition 2019-2020

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Φεβρουαρίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας