Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικών | Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 | Ύλη Εξετάσεων


 
Σας ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9:00, θα πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου όλοι οι νέοι μαθητές του Γυμνασίου να ενταχθούν σε τμήματα Αγγλικών.

ΣΤ' Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου 

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν όλοι οι εγγεγραμμένοι μαθητές στην Α' Γυμνασίου είναι η ακόλουθη:

- Our World 3, Student’s Book (Burlington Books) - Lessons 1-30
- Our World 3, Grammar - Units 1-18(Unit 12 is out) and Unit 22
- Λεξιλόγιο επιπέδου Α1 / A2
- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
- Σωστό/Λάθος
- Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις γραμματικής

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

- Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future (Future Simple / be going to / Pr. Continuous / Future Continuous)
- Modals / Semi-modals
- Relative pronouns
- So/Such
- Reflexive pronouns
- Some/any/every/no
- Wh-Questions
- Comparative/Superlative (Adjectives/Adverbs)
- Relative Pronouns
- Question Tags
- Passive Voice (Present Simple-Continuous, Past Simple-Continuous, Future Simple)
- Conditionals(1,2,3) + Temporals
- Connecting Words

 Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν μόνο οι καινούριοι μαθητές που εγγράφονται στη Β' Γυμνασίου είναι η ακόλουθη:

- Λεξιλόγιο επιπέδου Α2 / Β1

- Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης

- Σωστό/Λάθος

- Παράγωγα λέξεων

- Συμπλήρωση κενών

- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής

- Ασκήσεις γραμματικής

- Γραπτή παραγωγή 100-120 λέξεων (επίπεδο Α2 / Β1)


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

- Temporals

- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect

- Relative pronouns and clauses

- Passive Voice (all tenses)

- Conditionals types 1, 2, 3


Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν μόνο οι καινούριοι μαθητές που εγγράφονται στη Γ' Γυμνασίου είναι η ακόλουθη:
 - Λεξιλόγιο επιπέδου Β1 / Β1+
 - Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης
 - Σωστό/Λάθος
 - Παράγωγα λέξεων
 - Συμπλήρωση κενών
- Λεξιλόγιο με τη μορφή πολλαπλής επιλογής
 - Ασκήσεις γραμματικής
- Γραπτή παραγωγή 120-150 λέξεων (επίπεδο Β1 / Β1+)


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

- Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple, -Past Continuous, Past Perfect Simple and Continuous, used to/would, Future Simple, be going to, - Future Continuous, Future Perfect)

- Modals, Semi-Modals, Modal Perfect
- Relative pronouns and clauses
- Passive Voice (all tenses) and Causative
- Conditionals types 1, 2, 3
- Reported Speech
- Gerunds and Infinitives
- Adjectives and Adverbs (comparisons), so, such

 

Με εκτίμηση

Έλενα Ζαφειριάδου

Διευθύντρια Γυμνασίου
Υπεύθυνη Τμήματος Αγγλικών Σπουδών


Creative Writing Competition 2019-2020

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Φεβρουαρίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας