Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Βιωματική μάθηση και παιχνίδια εμπέδωσης στο μάθημα της Βιολογίας


Την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, οι μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου, για την καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος της Βιολογίας έπαιξαν ένα βιωματικό οικολογικό παιχνίδι, που αφορούσε την κατηγοριοποίηση των οργανισμών σε καταναλωτές, παραγωγούς και αποικοδομητές. Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης και αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση νοήματος, μέσω της διανοητικής και συναισθηματικής κινητοποίησης του μαθητή.


Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Φιλολογικοί Αγώνες

Παρουσίαση Κολεγίου

Ενημέρωση Οκτωβρίου


Creative Writing Competition 2019-2020

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας