Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο


Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017, εκπροσωπήσαμε το Γυμνάσιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» στο πρόγραμμα που οργάνωσε ο Συνήγορος του Παιδιού, με θέμα «Για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο». Στόχος ήταν να ενημερωθούμε πληρέστερα για τη λειτουργία ενός δημοκρατικού σχολείου.

Αφού γνωριστήκαμε παίζοντας, χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε να συζητήσει διάφορα θέματα και λύσεις σχετικά με τη λειτουργία ενός σχολείου.

Πιο αναλυτικά, οι τρεις ομάδες ασχολήθηκαν με τις σχέσεις μαθητών – καθηγητών, με την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου και, τέλος, με τη διοργάνωση εκδρομών και δραστηριοτήτων πέραν του σχολικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια σε μια προσομοίωση της γενικής συνέλευσης του σχολείου.

Μέσα από αυτή τη δράση, καταλήξαμε σε συμπεράσματα και αξιολογήσαμε την εικονική συνέλευση, στην οποία συμμετείχαμε. Συγκεκριμένα, διακρίναμε τον βαθμό δυσκολίας που παρατηρείται, τόσο ως προς τον συντονισμό μιας τέτοιας διαδικασίας όσο και ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων και την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.

Ήταν μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη δράση, μέσω της οποίας διδαχθήκαμε, ενημερωθήκαμε και τελικά ευαισθητοποιηθήκαμε, ώστε να κάνουμε όλοι μικρά βήματα, για να πετύχουμε ένα πιο δημιουργικό και συμμετοχικό σχολείο.

Εμμανουέλα Καρδάση, Γ1
Γιούλη Παπαδημητροπούλου, Γ2
 

Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Φιλολογικοί Αγώνες

Παρουσίαση Κολεγίου

Ενημέρωση Οκτωβρίου


Creative Writing Competition 2019-2020

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας