Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων Αγγλικών


Την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 10:00 π.μ. οι νέοι μαθητές θα υποβληθούν σε μια κατατακτήρια γραπτή εξέταση προκειμένου να ενταχθούν σε τμήματα Αγγλικών.

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν είναι η ακόλουθη:

•        Cool English 1, Student’s Book  (Burlington Books)      - Lessons 20-35
•        Cool English 1, Grammar                                        -  Units  15- 24
•        Here We Go 2, Student’s Book (Burlington Books)       - Lessons 20-35
•        Here We Go 2, Grammar                                        - Units  16-22
•        Our World 2, Student’s Book (Burlington Books)          -  Lessons 1-20
•        Our World 2, Grammar                                           - Units 1-12
•        Our World 3, Student’s Book (Burlington Books)          - Lessons 5-20
•        Our World 3, Grammar                                           - Units 5-14, 16, 17                          

Τα γραμματικά φαινόμενα που θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future (Simple Future-Be Going to-Present Continuous)
-     Modals
-     Wh-Questions
-     Comparisons
-     Relative Pronouns
-     Question Tags
-     Passive Voice (Present Simple-Continuous, Past Simple-Continuous, Future Simple)
-     Conditionals(1,2,3)

Creative Writing Competition 2019-2020

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Φεβρουαρίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας