Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου


Α’ Γυμνασίου

4 ώρες / εβδομάδα

Γνωστικό επίπεδο
Στοιχειώδης χρήση της γαλλικής γλώσσας

Στόχοι
Κατανόηση ηχογραφημένων αποσπασμάτων και γραπτών κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή έκφραση που καθιστά τον μαθητή ικανό να επιβιώσει στις καθημερινές κοινωνικές σχέσεις, εξόδους και μετακινήσεις.

Μέσα
Παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση.
Συμπληρωματικό τεύχος λεξιλογίου και γραμματικής.
Τακτική χρήση εκπαιδευτικών σύγχρονων DVD, και CD για διαδραστικό πίνακα.
Δανειστική βιβλιοθήκη.

Projets
Διαθεματική προσέγγιση της κλασσικής γαλλικής λογοτεχνίας.
Εισαγωγή στο γαλλόφωνο πολιτισμό.
Ηλεκτρονική αλληλογραφία με γαλλόφωνους μαθητές Λασαλιανών Σχολείων.

Αξιολόγηση
Τακτικές σύντομες ορθογραφίες.
Εξέταση λεξιλογίου.
Επαναληπτικά τεστ γραμματικής.
Εξέταση γραπτής έκφρασης.
Ατομική εξέταση προφορικής έκφρασης.
Κατατακτήριες εξετάσεις.


Β’ Γυμνασίου
4 ώρες / εβδομάδα

Γνωστικό επίπεδο
Μέτρια χρήση της γαλλικής γλώσσας

Στόχοι
Κατανόηση αυθεντικών ηχογραφημένων αποσπασμάτων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, άρθρων και κειμένων πληροφοριακού περιεχομένου.
Εξάσκηση στην επεξεργασία χρήσιμων πληροφοριών με σκοπό την έκφραση προσωπικής άποψης, σε διαφορετικούς τύπους γραπτού και προφορικού λόγου.

Μέσα

Εισαγωγή στην τέχνη της επιχειρηματολογίας.
Συμπληρωματικό τεύχος λεξιλογίου και γραμματικής.
Συμπληρωματικό τεύχος εξάσκησης στην ακουστική κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού λόγου.
Τακτική χρήση εκπαιδευτικών σύγχρονων DVD και CD για διαδραστικό πίνακα.
Δανειστική βιβλιοθήκη.

Projets
Διαθεματική προσέγγιση της κλασσικής γαλλικής λογοτεχνίας.
Εισαγωγή στο γαλλόφωνο πολιτισμό.
Ηλεκτρονική αλληλογραφία με γαλλόφωνους μαθητές Λασαλιανών Σχολείων.

Αξιολόγηση
Τακτικές σύντομες ορθογραφίες.
Εξέταση λεξιλογίου.
Επαναληπτικά τεστ γραμματικής.
Εξέταση γραπτής έκφρασης.
Ατομική εξέταση προφορικής έκφρασης.
Κατατακτήριες εξετάσεις.


Γ’ Γυμνασίου
4 ώρες / εβδομάδα

Γνωστικό επίπεδο
Καλή χρήση της γαλλικής γλώσσας, Sorbonne B2

Στόχοι
Κατανόηση αυθεντικών ηχογραφημένων αποσπασμάτων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, άρθρων και κειμένων σχετικών με τη Γαλλοφωνία και τη γαλλική λογοτεχνία.
Εξάσκηση στην παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης και την επιχειρηματολογία.

Μέσα
Εξάσκηση στην τέχνη της επιχειρηματολογίας.
Συμπληρωματικό τεύχος λεξιλογίου και γραμματικής.
Συμπληρωματικό τεύχος εξάσκησης στην ακουστική κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου.
Τακτική χρήση εκπαιδευτικών σύγχρονων DVD και CD για διαδραστικό πίνακα.
Δανειστική Βιβλιοθήκη.
Projets
Μελέτη της κλασσικής γαλλικής λογοτεχνίας.
Εμβάθυνση στο γαλλόφωνο πολιτισμό.
Ηλεκτρονική αλληλογραφία με γαλλόφωνους μαθητές Λασαλιανών Σχολείων.

Αξιολόγηση
Τακτικές σύντομες ορθογραφίες.
Εξέταση λεξιλογίου με εργαλεία web 2.
Επαναληπτικά τεστ γραμματικής με εργαλεία web 2.
Εξέταση γραπτής έκφρασης.
Ατομική εξέταση προφορικής έκφρασης.Κατατακτήριες εξετάσεις.
Προσομοιώσεις γραπτών εξετάσεων και ατομικών προφορικών εξετάσεων.

Creative Writing Competition 2019-2020

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Φεβρουαρίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας