Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Νέος πρωτότυπος διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) «Πυθαγόρας»


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Με την παρούσα ανάρτηση, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου του Κολεγίου μας στον νέο πρωτότυπο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) «Πυθαγόρας», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, 15 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.30 έως τις 11.00.

Ο διαγωνισμός αυτός δεν θα ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών, αλλά την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση. Από την ανάλυση των απαντήσεων και τις επεξηγήσεις που θα δοθούν, ο μαθητής θα αντιληφθεί όχι τόσο τι λάθος έκανε, αλλά γιατί το έκανε και πώς μπορεί να αναπτύξει τις μαθηματικές ικανότητές του στο μέλλον. Στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη, καθώς και να αναγνωρίσουν τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό όχι μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριές του, αλλά και για τους μαθητές και τις μαθήτριες άλλων σχολείων. Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, να απαντήσουν σε 25 θέματα πολλαπλής επιλογής. Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα θα καλύπτει την τάξη Β΄ Δημοτικού, η 2η τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, η 4η την Α΄ Γυμνασίου, η 5η τη Β΄ Γυμνασίου και η 6η τη Γ΄ Γυμνασίου. Η απαιτούμενη ύλη για τις ομάδες – επίπεδα που περιλαμβάνουν 2 τάξεις θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στη μικρότερη από τις δύο τάξεις της ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις. Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση, με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και θα απαιτούν, κυρίως, Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων. Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο να μην απογοητευτούν οι μαθητές που θεωρούν ότι υστερούν σε επίδοση στα Μαθηματικά, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η πρόκληση για μαθητές με υψηλούς στόχους στο αντικείμενο. Μοναδική υποχρέωση των συμμετεχόντων είναι η ετήσια συνδρομή στο νέο περιοδικό της ΕΜΕ με τίτλο: «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» (κόστος 10 ευρώ).

Εφόσον επιθυμείτε το παιδί σας να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη δήλωση που ακολουθεί και να την αποστείλετε στις Γραμματείες του Δημοτικού και του Γυμνασίου – Λυκείου του Κολεγίου μας, μαζί με το ποσό για τη συνδρομή του μαθηματικού περιοδικού, έως την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε:

Για το Γυμνάσιο, με τη συντονίστρια, κ. Γκογκάκη Ελένη, στο 2310-673191 (εσωτερικό 11) και
Για το Δημοτικό, με τον συντονιστή, κ. Τραπεζανλίδη Μπάμπη, στο 2310-675020 (εσωτερικό 25). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα βρείτε και στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ: http://www.hms.gr/pythagoras/index.html.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕνημέρωση Μαΐου


Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας