Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Εσωτερικός Κανονισμός


Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κολεγίου αποτελεί μια πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου ενός σύγχρονου Λασαλιανού Σχολείου. Η επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει ότι όλοι οι φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας αποδέχονται όσα, σε γενικές γραμμές, αναφέρονται στον Κανονισμό.

Γι αυτό και στη σύνταξή του συνεργάσθηκαν όλοι: Freres, διδακτικό προσωπικό, γονείς, απόφοιτοι και μαθητές. Με την πιστή τήρησή του βελτιώνεται αποφασιστικά η παρεχόμενη παιδεία, εξυψώνεται το κύρος και ενισχύεται μια παράδοση του Κολλεγίου που υπερβαίνει τους τρεις αιώνες.

Η εγγραφή του μαθητή στο Κολέγιο σημαίνει και αποδοχή εκ μέρους των γονέων του όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

Γι αυτό και ο Γονέας του, μαζί με την αίτηση προεγγραφής, παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σημ.: Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε με βάση το άρθρο 11 του Ν. 682/1977. Με το υπ' αριθμ. 3821/31-3-2004 έγγραφό της, η Δ/νση Δ. Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης ενέκρινε τον ανωτέρω "Εσωτερικό Κανονισμό".Ενημέρωση Μαΐου


Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας