Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα Υποτροφιών


Αγαπητοί Γονείς,

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα πραγματοποιήσει γραπτές εξετάσεις για τη χορήγηση πέντε (5)
υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνάσιου το σχολικό έτος 2011-2012.
          
Οι εξετάσεις θα γίνουν  την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00΄, στις εγκαταστάσεις
του Γυμνασίου – Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ».

Οι μαθητές θα εξεταστούν στην ύλη των ελληνικών και μαθηματικών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά που φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού του «ΔΕΛΑΣΑΛ» είτε άλλων σχολείων, δημοσίων και ιδιωτικών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με κριτήρια το οικογενειακό εισόδημα και τις επιδόσεις του παιδιού στις εξετάσεις της 4ης Μαΐου 2011.

Οι υποτροφίες θα κατανεμηθούν ως εξής:

α) Μία πλήρης υποτροφία (100% στο σύνολο των διδάκτρων) σε αριστούχο μαθητή του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ»
β)  Μισή  υποτροφία  (50%  στο σύνολο των διδάκτρων) σε αριστούχο μαθητή του
Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ»
γ)  Μισή υποτροφία (50%  στο σύνολο των διδάκτρων) σε αριστούχο μαθητή  άλλου
Δημοτικού σχολείου (δημοσίου ή ιδιωτικού).
δ)  Μισή υποτροφία (50%  στο σύνολο των διδάκτρων) σε αριστούχο μαθητή του
Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ» για οικονομική ενίσχυση του
ε)  Μισή υποτροφία (50%  στο σύνολο των διδάκτρων) σε αριστούχο μαθητή άλλου
Δημοτικού σχολείου (δημοσίου ή ιδιωτικού) για οικονομική ενίσχυση του. 

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011, στις Γραμματείες του
Δημοτικού και του Γυμνασίου: 2310 675020 και 2310 673252 και τις εργάσιμες μέρες και ώρες ( 08.00΄- 15.00΄).

Ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:  info@delasalle.gr και elementary@delasalle.gr


Από τη Διεύθυνση του Κολεγίου

Ενημέρωση Μαΐου


Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας