Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 633 333
Fax. 2310 673 348

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
«Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ Γυμνάσιο-Λύκειο»

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» (http://www.gymlyk.delasalle.gr). Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο», αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν τον κόμβο):
  1. Η χρήση του δικτυακού τόπου του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο», διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
  2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, το «Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το «Ελληνογαλλικό Κολέγιου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο», ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.
  3. Το «Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο»  δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Το «Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
  4. Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο», εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του ίδιου του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο», εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.
  5. Το «Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.
  6. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» με την συμπλήρωση της σχετικής online φόρμας, για τη συμμετοχή σας σε λίστα επικοινωνίας από όπου θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από το «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο», οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε στη σχετική online φόρμα θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.
  7. Το «Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο» έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
Ο χρήστης και επισκέπτης του δικτυακού τόπου του «Ελληνογαλλικoύ Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ: Γυμνάσιο-Λύκειο»συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

Οδηγός Σταδιοδρομίας


Conseil des Jeunes Citoyens

7th CWC

Spelling Bee

Spelling Bee
6th Spelling Bee Competition

Διαγωνισμός Θετικών Επιστημών

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας