Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Μέθοδοι Δημόσιας Προβολής (αυτό-παρουσίαση)


Impression management

Οι υψηλές βαθμολογίες στα μαθήματα, τα διπλώματα ξένων γλωσσών και πληροφορικής καθώς και διάφορα πιστοποιητικά απόκτησης γνώσεων (hard skills) θεωρείται ότι, σήμερα, δεν επαρκούν για τον ανταγωνιστικό χώρο των σπουδών και της εργασίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιδιώκουν μια επιτυχημένη εξέλιξη στην ανώτατη εκπαίδευση και στην επαγγελματική αποκατάσταση πρέπει, από νωρίς, να αποκτήσουν τις λεγόμενες δεξιότητες ζωής (life/soft skills). Οι πιο χαρακτηριστικές είναι η αποτελεσματική επικοινωνία, η εργασία σε ομάδες, η οργανωτική ικανότητα, η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα κ.ά. Στο πνεύμα αυτό, άλλωστε, το Κολέγιο έχει δημιουργήσει τη Ζώνη Δραστηριοτήτων, στην οποία δίνονται οι ευκαιρίες για την απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων μέσα από τους Ομίλους που προσφέρει. 

Είτε, όμως, κάποιος/α συμμετέχει σε έναν όμιλο είτε όχι, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να υποστηρίξει μια εργασία στην τάξη, μια ομιλία προς συμμαθητές ή/και εκπαιδευτικούς, μια παρουσίαση σε ένα συνέδριο, μία συνέντευξη κ.ο.κ. Για τον λόγο αυτόν, στη Ζώνη Δραστηριοτήτων προστίθεται και ο Όμιλος Δημόσιας προβολής στον οποίο θα προσφέρονται τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη παρουσίαση πληροφοριών αλλά και της εικόνας του ομιλητή. Ενδεικτικά τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η προετοιμασία της παρουσίασης, η συγγραφή του κειμένου/σημειώσεων, οι τεχνικές οδηγίες για την παρουσίαση (προγράμματα, βοηθήματα, χρήση computer/tablet, projector), συμβουλές διαμόρφωσης παρουσιάσεων (διαφάνειες, κινήσεις, χρώμα, ήχος, video), τρόποι ομιλίας (άρθρωση, τόνος, ταχύτητα, ένταση φωνής), γλώσσα σώματος, διαχείριση χρόνου, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, ικανότητες διαπραγμάτευσης (ακροατήριο, ερωτήσεις), τεχνικές απαντήσεων σε μια συνέντευξη κ.ά.

Ο Όμιλος θα έχει βιωματικό/διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχοντες μέσω παραδειγμάτων και ενεργητικής συμμετοχής, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, για να μπορούν να κάνουν, σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί, μια παρουσίαση του εαυτού τους και της εργασίας τους άρτια από αισθητικής και τεχνικής πλευράς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της Ζώνης Δραστηριοτήτων, κ. Γεώργιο Ντιγκμπασάνη (τηλ. 2310673252- εσ. 16, e-mail oae@delasalle.gr).

Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Απριλίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας