Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Ερευνητική Εργασία - Β' Λυκέιου


Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Σχ. Έτος: 2012-2013                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΙΔ. ΓΕΛ. “ΔΕΛΑΣΑΛ”                                              
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
01
2
ΟΧΙ
ΝΑΙ (OEΠEK)
ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
04

2
ΟΧΙ
ΝΑΙ (ΟΕΠΕΚ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.    ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
 • Πληροφόρηση για τη πόλη της Θεσσαλονίκης.
 • Πληροφορίες για τις πολλές πτυχές αυτής της πόλης.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
Το θέμα επιλέχθηκε γιατί δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν την πόλη τους και να ασχοληθούν με ποικίλα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν εμπεριστατωμένα τη Θεσσαλονίκη και να νιώσουν τη σπουδαιότητα που κατέχει στα Βαλκάνια αλλά και σε όλο τον κόσμο.


Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

Χωρισμός σε ομάδες των 2-4 ατόμων
Βιβλιογραφική επισκόπηση (έντυπη και ηλεκτρονική)
Συνέντευξη
Δημιουργία ppt
Τέλος θα αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία της τελικής ερευνητικής έκθεσης και της παρουσίασης.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι μαθητές θα ενημερωθούν για διάφορα θέματα, θα προβληματιστούν, θα απαντηθούν τυχόν απορίες που έχουν, θα γνωρίσουν  τη σπουδαιότητα της Θεσσαλονίκης για τα Βαλκάνια και έτσι θα αγαπήσουν ακόμη περισσότερο την πόλη τους.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Εργαστήριο πληροφορικής και το απαραίτητο λογισμικό (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων κλπ.)
 • Διαδίκτυο
 • Ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία: google drive, dropbox, delicious
 • Υποστηρικτικό υλικό, σε ψηφιακή μορφή, για τη σωστή συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας


Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Α/Α δίωρου
Δραστηριότητα
Ομάδες Εργασίας
1
Ενημέρωση για τον τρόπος εργασίας – Περιγραφή του χρονοδιαγράμματος εργασίας  – Πρόταση για πιθανά θέματα
1, 2, 3 και 4
2
Επιλογή θεμάτων και ομάδων, δημιουργία υποομάδων. Προκαταρκτική έρευνα.

3
Εργασία ανά υποομάδα.

4
Ολομέλεια – ανταλλαγή απόψεων παρουσίαση αποτελεσμάτων -Δημιουργία ερωτηματολογίων και ερωτήσεων συνέντευξης.

5
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

6
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

7
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

8
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

9
Έρευνα πεδίου: ερωτηματολόγια και συνέντευξη.

10
Ολομέλεια – Ανταλλαγή απόψεων. Καταγραφή αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων – Στατιστική επεξεργασία.

11
Έναρξη ηλεκτρονικής επεξεργασίας και συγγραφή ερευνητικής εργασίας και δημιουργία του αρχείου παρουσίασης.

12
Τελική παρουσίαση


1. Α.Π.Θ. (Κείμενο - Παρουσίαση)
2. Δ.Ε.Θ. (Παρουσίαση)
3. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κείμενο - Παρουσίαση)
4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κείμενο - Παρουσίαση)
5.  Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Κείμενο - Παρουσίαση)
6. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κείμενο - Παρουσίαση)
7. ΤΑ  ΣΤΕΚΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Κείμενο - Παρουσίαση)
8. ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κείμενο - Παρουσίαση)
9. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κείμενο - Βίντεο)


Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Σχ. Έτος: 2012-2013                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΙΔ. ΓΕΛ. “ΔΕΛΑΣΑΛ”                                              
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
01
2
ΟΧΙ
ΝΑΙ (OEΠEK)
ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
04

2
ΟΧΙ
ΝΑΙ (OEΠEK)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.    ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
 • Πληροφόρηση για τις Παγκόσμιες Ημέρες.
 • Ενημέρωση για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας που έχει επιλεγεί από την κάθε ομάδα.
 • Πληροφορίες για το κάθε θέμα.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
Το θέμα επιλέχθηκε γιατί δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με ποικίλα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν εμπεριστατωμένα διάφορες παγκόσμιες ημέρες , να καταγράψουν την ιστορική εξέλιξή τους και κυρίως να πληροφορηθούν για τις εξελίξεις αλλά και τη σπουδαιότητα της καθεμιάς.


Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

Χωρισμός σε ομάδες των 2-4 ατόμων
Βιβλιογραφική επισκόπηση (έντυπη και ηλεκτρονική)
Ερωτηματολόγια
Δημιουργία ppt
Τέλος θα αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία της τελικής ερευνητικής έκθεσης και της παρουσίασης.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι μαθητές θα ενημερωθούν για διάφορα θέματα, θα προβληματιστούν, θα απαντηθούν τυχόν απορίες που έχουν, θα γνωρίσουν  τη σημασία της ύπαρξης των παγκόσμιων ημερών και θα τους δοθεί το έναυσμα να αναλάβουν ενεργή δράση στην πορεία της ζωής τους.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Εργαστήριο πληροφορικής και το απαραίτητο λογισμικό (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων κλπ.)
 • Διαδίκτυο
 • Ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία: google drive, dropbox, delicious
 • Υποστηρικτικό υλικό, σε ψηφιακή μορφή, για τη σωστή συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας


Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Α/Α δίωρου
Δραστηριότητα
Ομάδες Εργασίας
1
Ενημέρωση για τον τρόπος εργασίας – Περιγραφή του χρονοδιαγράμματος εργασίας  – Πρόταση για πιθανά θέματα
1, 2, 3 και 4
2
Επιλογή θεμάτων και ομάδων, δημιουργία υποομάδων. Προκαταρκτική έρευνα.

3
Εργασία ανά υποομάδα.

4
Ολομέλεια – ανταλλαγή απόψεων παρουσίαση αποτελεσμάτων -Δημιουργία ερωτηματολογίων και ερωτήσεων συνέντευξης.

5
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

6
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

7
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

8
Εργασία σε υποομάδες. Συνέχεια της βιβλιογραφικής έρευνας.

9
Έρευνα πεδίου: ερωτηματολόγια και συνέντευξη.

10
Ολομέλεια – Ανταλλαγή απόψεων. Καταγραφή αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων – Στατιστική επεξεργασία.

11
Έναρξη ηλεκτρονικής επεξεργασίας και συγγραφή ερευνητικής εργασίας και δημιουργία του αρχείου παρουσίασης.

12
Τελική παρουσίαση1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Παρουσίαση - Παρουσίαση)
2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Κείμενο - Παρουσίαση - Παρουσίαση - Παρουσίαση)
3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΕΛΙΟΥ (Κείμενο - Παρουσίαση)
4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Κείμενο - Παρουσίαση)
5. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (Κείμενο - Παρουσίαση)
6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (Κείμενο - Παρουσίαση)  
7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Κείμενο - Παρουσίαση)  
8. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Κείμενο - Παρουσίαση)  
9. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Κείμενο - Παρουσίαση) 

Ενημέρωση Μαΐου


Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας