Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020

Κατατακτήριες Εξετάσεις Γαλλικών 2020-2021 | Ύλη Εξετάσεων


ΣΤ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου – Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. L’adjectif interrogatif quel(le)(s)
2. L’interrogation avec où, quand, comment, pourquoi, combien
3. La question (est-ce que / inversion du sujet)
4. La cause (Pourquoi ? Parce que)
5. Les prépositions et adverbes de lieu
6. Les adverbes de fréquence
7. Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs dans la phrase affirmative et négative
8. La négation des verbes
9. Les adjectifs possessifs
10. Les adjectifs démonstratifs
11. Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs
12. Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD)
13. Les adverbes de quantité
14. Je voudrais +infinitifΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Le Présent de l’Indicatif (avoir, être, manger, les verbes du 2ème groupe, aller, venir, faire, prendre, comprendre, partir, sortir, pouvoir, vouloir, devoir, mettre, boire)
2. Les verbes pronominaux (à l’Indicatif Présent et au Passé Composé)
3. Le Passé Composé (avec avoir, être)
4. Le Futur ProcheΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Les vacances, la nature
2. Les activités quotidiennes
3. Les animaux
4. Les couleurs
5. Le collège
6. Les nombres de 0 à 100.000
7. Les matières scolaires
8. Les magasins
9. La maison
10. Les membres de la famille, le caractère, l’apparenceΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 80 λέξεων (επιπέδου DELF A1)

1. Présenter un membre de sa famille, se présenter
2. Décrire sa maison, sa chambre, les pièces et les meubles
3. Décrire un animal
4. Indiquer le chemin
5. Inviter / accepter / refuser
6. Acheter quelque chose
7. Parler de son collège et de son emploi du temps
8. Commander dans un restaurant
9. Parler de ses activités
10. Parler de ses vacances
11. Parler de sa maladie (chez le médecin)
12. Organiser une fête d’anniversaire 
Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου - Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
2. Les noms (masculin, féminin, pluriel)
3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel, place)
4. Les adverbes de quantité 
5. Les adjectifs démonstratifs 
6. Les adjectifs possessifs 
7. Les nombres de 0 à 100.000
8. Les pronoms personnels sujets, (atones, toniques), compléments d’objet direct (COD)
9. La phrase interrogative simple 
10. La phrase négative simple 
11. La forme pronominale 
12. L’expression simple de l’hypothèse, de la cause, du but et de la conséquence (niveau A2) 


ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. Présent
2. Passé Composé (avec avoir, être) 
3. Futur Simple 


ΡΗΜΑΤΑ

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 100-120 λέξεων (επιπέδου DELF A2)

1. Les achats, l’argent de poche, les magasins
2. Les aliments, les repas, les courses
3. La télévision, les émissions
4. Les projets et les associations humanitaires, la solidarité
5. Les qualités des métiers
6. La météo, les saisons
7. Les styles et les instruments de musique, les musiciens, les goûts musicaux, l’attitude des fans.

Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου- Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
2. Les noms (masculin, féminin, pluriel)
3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel)
4. Les adverbes
5. Les nombres de 0 à 100.000
6. Les indéfinis (adjectifs, pronoms)
7. Les possessifs (adjectifs, pronoms)
8. Les démonstratifs (adjectifs, pronoms)
9. Les pronoms personnels
10. L’interrogation
11. Les pronoms relatifs simples
12. Les temps du passé (Passé composé, Imparfait, Plus-que parfait)
13. Futur Simple
14. L’Impératif
15. Le Conditionnel Présent


ΡΗΜΑΤΑ

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120-150 λέξεων (επιπέδου DELF B1)

Inviter et proposer une activité
Accepter et refuser une proposition ou une invitation
Raconter et exprimer ses sensations
Présenter un projet
Exprimer un jugement, un désir, une critique, une opinion
L’environnement
La pollutionΜε εκτίμηση

Ντίνα Μαριβίδου
Υπεύθυνη Τμήματος Γαλλικών Σπουδών

Ενημέρωση Μαΐου


Creative Writing Competition 2020-2021

Φιλολογικοί Αγώνες

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας