Στοιχεία Σχολείου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
"ΔΕΛΑΣΑΛ"
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 6 - 57010
Τηλ. 2310 673252
FAX 2310 673348
info@delasalle.gr

Αναζήτηση Άρθρων

Αρχειοθήκη

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Κατατακτήριες Εξετάσεις Γαλλικών | Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 | Ύλη Εξετάσεων


Σας ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9:00, θα πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου όλοι οι νέοι μαθητές του Γυμνασίου να ενταχθούν σε τμήματα Γαλλικών. 

ΣΤ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι καινούριοι μαθητές που εγγράφονται στην Α΄Γυμνασίου είναι η ακόλουθη: 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. L’adjectif interrogatif quel(le)(s) 

2. L’interrogation avec où, quand, comment, pourquoi, combien 

3. La question (est-ce que / inversion du sujet) 

4. La cause (Pourquoi ? Parce que) 

5. Les prépositions et adverbes de lieu 

6. Les adverbes de fréquence 

7. Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs dans la phrase affirmative et négative 

8. La négation des verbes 

9. Les adjectifs possessifs 

10. Les adjectifs démonstratifs 

11. Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs 

12. Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD) 

13. Les adverbes de quantité 

14. Je voudrais +infinitif 


ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

1. Le Présent de l’Indicatif (avoir, être, manger, les verbes du 2ème groupe, aller, venir, faire, prendre, partir, sortir, comprendre, pouvoir, vouloir, devoir, mettre, boire) 

2. Les verbes pronominaux (à l’Indicatif Présent et au Passé Composé) 

3. Le Passé Composé (avec avoir, être) 

4. Le Futur Proche 


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 80 λέξεων (επιπέδου DELF A1) 

1. Les vacances 

2. Les animaux (décrire un animal) 

3. Le collège (parler de son collège et de son emploi du temps) 

4. Les matières scolaires 

5. Les activités quotidiennes 

6. La maison (les pièces et les meubles, décrire sa maison, sa chambre) 

7. Les couleurs 

8. Les nombres de 0 à 100.000 

9. Les magasins (acheter quelque chose) 

10. Les membres de la famille, le caractère, l’apparence (présenter / se présenter) 
Α’ Γυμνασίου προς Β’ Γυμνασίου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés) 

2. Les noms (masculin, féminin, pluriel) 

3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel, place) 

4. Les adverbes de quantité 

5. Les adjectifs démonstratifs 

6. Les adjectifs possessifs 

7. Les nombres 

8. Les pronoms personnels sujets, toniques, compléments d’objet direct (COD) 

9. La phrase interrogative simple 

10. La phrase négative simple 

11. La forme pronominale 

12. L’expression simple de l’hypothèse, de la cause, du but et de la conséquence (niveau A2) 


ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 

1. Présent 

2. Passé Composé (avec avoir, être) 

3. Futur Simple 


ΡΗΜΑΤΑ 

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir. 


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120 λέξεων (επιπέδου DELF A2) 

1. Les achats, l’argent de poche, les magasins 

2. Les aliments, les repas, les courses 

3. La télévision, les émissions 

4. Les projets et les associations humanitaires, la solidarité 

5. Les qualités des métiers 

6. La météo, les saisons 

7. Les styles et les instruments de musique, les musiciens, les goûts musicaux, l’attitude des fans. 
Β’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

1. Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés) 

2. Les noms (masculin, féminin, pluriel) 

3. Les adjectifs (masculin, féminin, pluriel) 

4. Les adverbes 

5. Les nombres 

6. Les indéfinis (adjectifs, pronoms) 

7. Les possessifs (adjectifs, pronoms) 

8. Les démonstratifs (adjectifs, pronoms) 

9. Les pronoms personnels 

10. L’interrogation 

11. Les pronoms relatifs simples 

12. Les temps du passé (Passé composé, Imparfait, Plus-que parfait) 

13. Futur Simple 

14. L’Impératif 

15. Le Conditionnel Présent 


VERBES 

Acheter, s’aimer, aller, s’appeler, attendre, avoir, boire, commencer, se conduire, se connaître, courir, craindre, croire, devoir, dire, dormir, écrire, envoyer, espérer, être, étudier, faire, finir, lire, manger, mettre, ouvrir, partir, se perdre, plaire, pouvoir, prendre, recevoir, répondre, s’apercevoir, se servir, venir, voir, vouloir. 


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120-150 λέξεων (επιπέδου DELF B1) 

Inviter et proposer une activité 

Accepter et refuser une proposition ou une invitation 

Raconter et exprimer ses sensations 

Présenter un projet 

Exprimer un jugement, un désir, une critique, une opinion 

La pollution Με εκτίμηση

Ντίνα Μαριβίδου
Υπεύθυνη Τμήματος Γαλλικών Σπουδών


Creative Writing Competition 2019-2020

Φιλολογικοί Αγώνες

Διαγωνισμός Πυθαγόρας

Ενημέρωση Φεβρουαρίου

Παρουσίαση Κολεγίου

Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ακολουθήστε μας